This is a free Purot.net wiki
  • View:

13. Yhteistyö muiden yhteisöjen kanssa

Paikalliskehittämisen käsikirjan 13. kysymys: Yhteistyö muiden yhteisöjen kanssa

Millä eri tavoilla olette tehneet yhteistyötä muiden yhteisöjen kanssa?

Kiteytys kommenteista syksyllä 2018

Muiden yhteisöjen kanssa on tehty yhteistyötä tapahtumien ja yhteisten tilojen osalta sekä ostamalla palveluita. On myös saatu vapaaehtoisia urheilupuolella yli seura- ja lajirajojen.

 

Lue lisää kommentteja sivun Keskustelu & Ideoi -osiosta ja lisää oma kommenttisi, kiitos!

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Facebook-ryhmästä kommentti:

Yleisurheilussa olemme saaneet vapaaehtoisia tapahtumiin yli seura-ja lajirajojen, sama tietysti myös toisinpäin.
PauliinaMakela   (01.10.2018 18:10)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

-Leipätyössäni eri yhdistysten ja yhteisöjen kanssa järjestettävät yhteiset koulutukset, vierailut toisten yhteisöjen tilaisuuksissa puhujina, yhteiset kannarit tai avaukset, yhdessä laadittu maakuntavaaliohjelma ja puoluekierros.
Joskus yhteistyön taustalla on myös raha. Esimerkiksi tänä vuonna keski-uudenmaan sote-hankkeen kumppanuuskehittäjänä etsin yhteistyötahoa vaikuttamisoppaan laatimiseen ja löysimmekin sen Päijät-Hämeen Järjestöt 2.0 -hankkeesta, Kirjoitimme yhdesäs ja jaoimme paino- ja taittokulut.
- Järjestämme kuntakohtaisia järjestötreffejä, joissa teemana mm. asiantuntijuuden vaihtarit. Yhdistykset vaihtavat osaamistaan päittäin.
- Ylläpidämme yhdistysten lainaus- ja vaihtotoria, jotta jokaisen ei tarvitsisi ostaa omaa telttaa, bingokonetta tai grilliä.
- Jaetaan toimistotila ja -laitteet
- MLL:ssa ostimme kerho-ohjaaja palveluita sellaiselta yhdistykseltä joka haluaa toimia työnantajana (itse emme halua), tapahtumien järjestämiseen on kutsuttu sisar- ja muita yhteisöjä
PauliinaMakela   (01.10.2018 18:10)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Asukasyhdistyksessä olemme esim. ostaneet alueellemme urheilukerhon urheiluseuralta. Aiemmin järjestimme myös joka syksyisen tapahtuman, jossa oli mukana paljon eri yhdistysten ja toimijoiden toimintapisteitä. Nykyisin meidän aktiiviporukka on käynyt niin pieneksi, että ei enää ole resursseja tapahtumien järjestämiseen. Urheiluseura puolella olemme nyt kahtena vuotena organisoineet tapahtuman, jossa esitellään yhteensä neljän eri seuran tarjoamia harrastusmahdollisuuksia.
PauliinaMakela   (01.10.2018 18:09)
  Reply