This is a free Purot.net wiki
  • View:

9. Yhteisön organisoituminen

Paikalliskehittämisen käsikirjan 9. kysymys: Yhteisön organisoituminen

Millä tavoin yhteisönne on järjestäytynyt tai hallinto on järjestetty, oletteko yhdistys vai joku muu? Miksi olette valinneet tämän ratkaisun?

Kiteytys kommenteista syksyllä 2018

Yhteisöt olivat järjestäytyneet rekisteröityjen yhdistysten avulla.

 

Lue lisää kommentteja sivun Keskustelu & Ideoi -osiosta ja lisää oma kommenttisi, kiitos!

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Facebook-ryhmästä kommentti:

Jyvässeudun Yrittäjät r.y. on rekisteröity yhdistys. Viime marraskuussa juhlimme 40 vuotissynttäreitä. Kulttuuri- ja toiminta- perintöä ovat luoneet aikoinaan Jyväskylän maalaiskunnan Yrittäjät, ja haluamme jatkaa tätä työtä kaupungin "reuna-alueiden" elinkeinon ja hyvinvoinnin lisäämiseksi, tietysti yhteistyössä kahden muun yrittäjäyhdistyksen ja kaupungin kanssa sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Suomen Yrittäjät palkitsi helmikuussa 2018 yhdistyksemme Vuoden vaikuttaja palkinnolla.
Jyvässeudun Yrittäjät on pienenä ja pippurisenaa yhdistyksenä ollut aktiivisesti suunnittelemassa ja toteuttamassa Jyväskylän kaupungin ja kahden muun yrittäjäyhdistyksen kanssa uudenlaista vuorovaikutusta, keskustelevaa ja matalan kynnyksen tapaamiskulttuuria elinkeinopolitiikassa. Yhdistyksemme on ollut viimeisen kahden vuoden aikana aktiivisesti kehittämässä Yrittäjien vaikutusryhmän toimintaa, sekä pyrkinyt omalla järjestötoiminnallaan osoittamaan, että ei tämä mitään ruudinkeksintää ole - sitä on vaan käärittävä hihat ja ryhdyttävä hommiin 👍🏻
PauliinaMakela   (02.10.2018 11:53)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Lempäälän Yrittäjät r.y. on rekisteröity yhdistys ja täytimme viime vuonna 70 vuotta. Nykyinen hallitus jatkaa hyviä perinteitä vaalien ja samalla uusia toimintamuotoja käyttöön ottaen.

Toiminnassamme uutena muotona on toimitilamme Ideahuone.

Suomen Yrittäjät palkitsi Vuoden tekijänä yhdistyksen, jonka toimintamalli tai palvelu on lisännyt jäsenten saamaa hyötyä jäsenyydestä.

Lempäälän Yrittäjät palkittiin Vuoden tekijänä. Palkinto kuuluu Suomen Yrittäjien uuteen palkintokategoriaan parhaiden paikallisyhdistysten palkitsemisessa. Vuoden parhaat paikallisyhdistykset palkittiin yrittäjäjärjestön Puheenjohtajapäivillä Helsingissä helmikuussa 2018.

Ideahuone tarjoaa konkreettista hyötyä jäsenyrittäjille.

Lempäälän Yrittäjät on rakentanut yrittämiselle uuden kohtaamispaikan, Ideahuoneen. Kustannukset katettiin talkootyöllä, yritysten lahjoituksilla sekä yhdistyksen ja kunnan panostuksilla. Ideahuoneen viikottaisin tapaamisen tarjoavat paikan verkostoitumiselle ja uuden oppimiselle. Jäsenyrittäjät voivat itselleen tiloja esim. asiakastapaamisiin puoleen hintaan.
PauliinaMakela   (28.09.2018 20:28)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Leader-ryhmä, asukasyhdistys ja urheiluseura ovat kaikki rekisteröityjä yhdistyksiä. Vanhempainyhdistys ja luokkatoimikunta toimivat vapaamuotoisesti eli eivät ole yhdistyspohjaisia. Mikäli haluaa hakea avustuksia ja rahaa pyörii toiminnassa säännöllisesti, kannattaa olla yhdistys. Pienempään toimintaan se tuo vaan lisäbyrokratiaa, johon kukaan ei nykyisin tunnu haluavan osallistua. Hallinto Leader-ryhmässä on toimintansa ja työntekijäresurssien myötä hyvin ammattimaista. Muut ovat harrastustoimintaa, joissa jokainen tekee sen, mitä jaksaa.
PauliinaMakela   (28.09.2018 20:28)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Aina rekisteröitynyt yhdistys. Haluan toimia mahdollisimman varmalla pohjalla vastuiden osalta, etenkin silloin kun pyröitetään vähänkin merkittävimpiä summia. Pidän myös rekisteröityneitä yhdistyä myös joiltain osin rekisteröitymätöntä joukkoa avoimempana. Ainakin tiedän miten yhdistyksiin voi liittyä ja mitkä oikeudet jäsenillä on.
PauliinaMakela   (28.09.2018 20:27)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Kaikki yhteisömuodot tullaan rekisteröimään. Vihdin Työttömät yhdistyksen tavoitteiden täyttyessä kaikki yhdistykset ja rekisteröidyt puolueet puretaan koska korvaavat mallit maakunnallisissa säätiöissä, globaalissa mobiilipankissa, työ ja sisällöntuotanto-osuuskunnissa korvaavat nykyiset yhteisöt.

Yrityskenttään tulee asiakasomisteisia osuuskuntia ja osakeyhtiöitä joille ei ole kilpailua. Se miten oy Suomi ab muuttaa lainsäädäntöään ja verotusta on irrelevanttia. Tarve uudelle hallintomuodolle on globaali eikä momenttumia voi enää pysäyttää - enintään hidastaa. Sitähän nykyisten verkostojen toiminta on aina ollutkin, välitysverkostojen laventamista ja mahdollisten muutujien poistamista / hidastamista.
PauliinaMakela   (28.09.2018 20:27)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Toiminnanjohtaja hoitaa hallinnon hallituksen ohjauksessa. Tietty liiton linjausten mukaisesti.
PauliinaMakela   (28.09.2018 20:27)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Kaikki mihin olen mennyt mukaan on ollut valmiita ratkaisuja. Urheiluseurassa teimme ratkaisun perustaa oma seura. Kuitenkin samoilla linjoilla toimien kuin emoseuran alla.
PauliinaMakela   (28.09.2018 20:26)
  Reply