This is a free Purot.net wiki
  • View:

11. Viestintä

Paikalliskehittämisen käsikirjan 11. kysymys: Viestintä

Millä eri tavoin viestitte yhteisön sisällä ja ulospäin? Mikä on toiminut ja mikä ei?

Kiteytys kommenteista syksyllä 2018

Viestintää tehdään monipuolisesti. Käytetään sähköpostia, verkkosivuja, puhelinta, paperista tiedotetta, paperista jäsenlehteä, Skypeä ja muita verkkokokousvälineitä sekä laajasti sosiaalista mediaa, kuten Facebook-sivu, Facebook-ryhmä, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, SlideShare, Instagram, YouTube, Facebook Messenger, Trello sekä Agendium-työtila.

Viestintämuutoksia ja kokeiluja on tulossa sekä viestinnän toimivuuden yhteenvetoja on tehty.

Lue lisää kommentteja sivun Keskustelu & Ideoi -osiosta ja lisää oma kommenttisi, kiitos!

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Facebook-ryhmästä kommentti:

Asukasyhdistyksessä meillä on käytössä fb-sivu. Nettisivuille ei ole nähty tarvetta. Lisäksi kerran vuodessa lähtee paperinen tiedote kaikkiin alueen talouksiin, jossa on samalla jäsenmaksu. Joskus laitamme tiedotteita myös alueemme ilmaislehden järjestöt-palstalle.

Ai niin ja toki WhatsApp on hallituksella keskenään käytössä. Tosin yksi jäsen ei ole vielä sitä asentanut, joten siinä kohdin voi tulla tietokatkoja.
PauliinaMakela   (01.10.2018 17:46)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Sähköposti, suljettu fb-ryhmä, perinteinen kirje, whatsapp, puhelin, nettisivujen jäsensivut. Riippuu yhdistyksestä, olennaisinta on että jokaisella jäsenellä on pääsy ko. kanavaan.
PauliinaMakela   (01.10.2018 17:45)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Lempäälän Yrittäjät -yhdistyksen toiminnassa olen mukana varapuheenjohtajajana ja viestintävastaavana. Olen koonnut meidän yhdistyksen SlideShare-tilille yhteenvetoja meidän viestinnästä: https://www.slideshare.net/LempaalanY.... Facebook- ja WhatsApp-viestintä ovat toimineet meille hyvin. Facebook-sivulla on yli 800 tykkääjää ja aktiiviemme WhatsApp-ryhmässä yli 50 jäsentä. Meillä on paperinen Yritysviesti-lehti, jonka muotoa olemme muuttamassa lähiaikoina viestintämuutoksen myötä. Järjestämme paljon tapahtumia, syyskauden tapahtumista ohessa koostekuva, lisää tapahtumia tulee koko ajan. Tapahtumaviestintä on yksi tärkeä osa meidän viestintää. Twitter, LinkedIn ja SlideShare ovat uusimmat osat viestintäämme sosiaalisessa mediassa. Teemme kokeiluja ja muutamme sen myötä omaa viestintäämme. Kuvassa https://www.facebook.com/lempaalanyri... on meidän syksyn 2018 toimintaamme poimittuna.
PauliinaMakela   (01.10.2018 17:45)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Edelliseen kommenttiin liittyen:
Pitää paikkansa, että Facebook-ryhmässä tarvitaan henkilöä tai henkilöitä aktivoimaan yhteisöä keskustelemaan. Ylläpitäjä/yhteisömanageri toimii yleensä tässä roolissa. On mahtavaa, kun yhteisöstä nousee aktiivisia jäseniä ja he osaltaan aktivoivat keskustelua. Voidaan kysyä mielipiteitä, kokemuksia, ajatuksia, ideoita ja vinkkejä. Voi saada vertaistukea, oppia uutta, kehittää uusia asioita, luoda uutta, tehdä töitä yhdessä, järjestää tapahtumia jne. Sähköpostilistat ovat hyviä muistuttajia, tärkeän tiedon välittäjiä ja sovitun asian vahvistajia, mutta mieluiten keskustellaan muualla kuin sähköpostin välityksellä.
PauliinaMakela   (01.10.2018 17:41)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Pohdin paikalliskehittäjien valtakunnallisen verkoston näkökulmasta. Leader/maaseutu-viestijöillä sisäinen viestintä on aktiivista fb-ryhmässä. Leader-työntekijöiden fb-ryhmä ei ole aktivoitunut, ehkä vaatisi yhteisömanagerointia? Leader-ryhmien välillä viestintä on kuulemani mukaan aktiivista sähköpostilistalla.
PauliinaMakela   (01.10.2018 17:40)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Nämä edellisessä kommentissa mainitut plus tietysti muksujen kanssa töitä tehdessä ihan face-to-face ja puhelin on kovassa huudossa. 😊
PauliinaMakela   (01.10.2018 17:39)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Some-kanavat. Facebook tapahtumia ja uutisia, Instagram fiiliskuvia. Uutena tiedottajana olen pyrkinyt aktivoimaan Leader Pirkanmaa twitteriä, uudelleen twiittauksia, kommentointeja. Youtubeen muutama hankevideo esimerkiksi. Syksyn aikana tarinoita sinne tulee lisää. Perinteinen lehti. Tiedotteet. Sisäinen sposti, messenger, whatsapp, skype, puhelin. Tavoitteena löytää sisäiseen viestintään omakanava, ettei sposti turhaan kuormittuisi ja jota kaikki suostuisivat käyttämään. Toimivuudesta en osaa vielä kahden kuukauden kokemuksella hirveästi sanoa. Lisää seuraajia on tullut ja videot kiinnostaa!
PauliinaMakela   (01.10.2018 17:38)
  Reply