This is a free Purot.net wiki
  • View:

Etusivu

#kehitetäänpaikallisesti

Tämä teksti muokataan myöhemmin käsikirjan etusivuksi! Ja muutoinkin wiki vielä luonnosvaiheessa. 

Tervetuloa mukaan hahmottamaan yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen tarpeita, mahdollisuuksia ja toimintatapoja Suomessa tulevaisuudessa! Arvoa ja hyvinvointia syntyy siellä, missä erilaiset ihmiset kohtaavat ja luovat yhdessä. Kuinka tuemme yhdessä tekemistä ja kohtaamista paikallisesti kylissä ja kaupungeissa sekä virtuaalisissa yhteisöissä?

Etsimme yhdessä vastauksia CLLD2030-innovaatioleirillä. CLLD tulee sanoista Community-Led Local Development. Termi tulee EU:sta ja sillä tarkoitetaan toimintatapaa, jolla eri rahastojen ohjelmia toteutetaan yhteisölähtöisesti paikallisella tasolla. CLLD2030-innovaatioleiri järjestetään 2.-3.10.2018 Sastamalan Ellivuoressa.

Purot.net -wikiin käyttäjätunnuksen rekisteröinti -dokumentimme lyhytlinkki on http://bit.ly/wikiinohje. Tämän wikin yhteisömanagerina toimii innovaatioleirin aikana Pauliina Mäkelä. Kysy häneltä neuvoa, jos et pääse tähän wikiin.

Läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Facebook-sivu

Kehitetään paikallisesti - CLLD2030-innovaatioleiri

https://www.facebook.com/CLLDinnovaatioleiri/

Facebook-ryhmä

Kehitetään paikallisesti

https://www.facebook.com/groups/kehitetaanpaikallisesti/

Wiki hyville käytänteille

https://paikalliskehittamisen-kasikirja.purot.net/

Twitter ja Instagram

Aihetunniste eli hashtag käytössä #kehitetäänpaikallisesti

Viestintädokumentti

http://bit.ly/kehitetaanpaikallisesti

 

Discuss & brainstorm

@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username