This is a free Purot.net wiki
  • View:

Etusivu

#kehitetäänpaikallisesti

4.12.2018

Tämä Paikalliskehittämisen käsikirja syntyi CLLD2030-innovaatioleiri työskentelyn osana. CLLD-lyhenne tulee sanoista Community-Led Local Development, yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen. Sillä tarkoitetaan strategista kehittämistä maakuntaa pienemmillä alueilla kaikkialla Suomessa. Termi tulee EU:sta ja se liittyy eri rahastojen ohjelmien toteuttamiseen paikallisella tasolla.

Työskentelyn tavoitteena oli hahmottaa millaista yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä Suomessa tarvitaan tulevaisuudessa ja miten toimintaympäristön muuttuessa kehittämisen toimintamallien tulisi muuttua niin kaupungeissa kuin maaseudulla. 

Tähän käsikirjaan on koottu paikalliskehittämiseen vinkkejä, hyviä käytänteitä ja kokemuksia suomalaisilta paikalliskehittäjiltä. Voit ottaa huomioon nämä näkökulmat, kun olet paikalliskehittämisessä mukana ja siitä kiinnostunut. Näitä asioita on kirjattu ylös syksyllä 2018 huomioiden, että rakenteet muuttuvat ja tulevaisuus tuo uusia mahdollisuuksia. Hyvät käytänteet ovat tärkeitä, että yhteisösi toimivat. Viranomaistahot voivat tukea ja muokata myös omaa toimintaansa vastaamaan yhteisöjen odotuksia ja tarpeita.

Osallistu keskusteluun, jaa omia hyväksi todettuja käytänteitäsi ja auta siten myös muita yhteisöjä kehittämään toimintaansa. Sillä tavalla myös tämä käsikirja tulee eläväksi ja kehittyy edelleen.

Työskentelyn järjesti kaupunki- ja maaseutupolitiikan yhteinen Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen työryhmä. Käytännön järjestelyistä vastasi Maaseutuverkosto ja Futures Garden yhteistyökumppaneineen. Paikallisia kumppaneita olivat Sastamalan kaupunki ja Leader Joutsenten reitti ry. Taustalla olivat työ- ja elinkeinoministeriö ja kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä sekä maa- ja metsätalousministeriö ja maaseutupolitiikan neuvosto, samoin Suomen Kylät ry ja kansalaistoiminta- ja hyvinvointiverkosto.

Purot.net -wikiin käyttäjätunnuksen rekisteröinti -dokumenttimme lyhytlinkki on http://bit.ly/wikiinohje. Ohje laadittiin avuksi osallistujille 2.-3.10.2018 Sastamalan Ellivuoressa innovaatioleirin aikana.

Läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Facebook-sivu

Kehitetään paikallisesti - yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

https://www.facebook.com/kehitetaanpaikallisesti

Facebook-ryhmä

Kehitetään paikallisesti

https://www.facebook.com/groups/kehitetaanpaikallisesti/

Wiki hyville käytänteille

https://paikalliskehittamisen-kasikirja.purot.net/

Twitter ja Instagram

Aihetunniste eli hashtag käytössä #kehitetäänpaikallisesti

Viestintädokumentti

http://bit.ly/kehitetaanpaikallisesti

Kuvia Sastamalan Ellivuoren innovaatioleiriltä 2.-3.10.2018 

https://docs.google.com/document/d/11QBoBWDyCi6S3ANMWRDVXN0BVrXcvalEYQDa-lYQnp4/edit?usp=sharing

Virtuaalileirit

1. virtuaalileiri 7.9.2018

- aineistot alla

2. virtuaalileiri 14.9.2018

- aineistot alla

 

1. virtuaalileirin 7.9.2018 tallenne YouTubessa

1. virtuaalileirin 7.9.2018 esitysdiat

2. virtuaalileirin 14.9.2018 tallenne YouTubessa

2. virtuaalileirin 14.9.2018 diat

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username