This is a free Purot.net wiki
  • View:

10. Hyvät johtamisen käytännöt

Paikalliskehittämisen käsikirjan 10. kysymys: Hyvät johtamisen käytännöt

Millaisia käytänteitä teillä on siihen, että hallitus tai johtoryhmä tai ydinryhmä toimii hyvin?

Kiteytys kommenteista syksyllä 2018

Hallitus / johtoryhmä / ydinryhmä toimii hyvin, kun hyvä johtaja antaa tilaa, tehdään vastuunjakoa ja työnjakoa tasapuolisesti sekä on luottamusta. Toimintakulttuuri ja ilmapiiri vaikuttavat johtamiseen. Hyvä johtaja on karismaattinen ja esimerkillinen sekä panostaa avoimuuteen ja toiminnan läpinäkyvyyteen sekä kokeilukulttuuriin.

 

Lue lisää kommentteja sivun Keskustelu & Ideoi -osiosta ja lisää oma kommenttisi, kiitos!

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Innovaatioleirillä ryhmässä 1. kerättyjä vastauksia:

- vuorovaikutustaidot
- kuunnella enemmän kuin puhua
- kaltaistensa kanssa toimiminen, uskallus ottaa johtajan rooli
- havainnointi eleistä, ympäristöstä, rakenteista...
- hyvä johtaja antaa tilaa
- hoksaa helmet, jotka hoitavat hommat ja antaa tilan mennä
- työnjako, vastuunjako, luottamus
- virheistä oppii
- toimintakulttuuri ja ilmapiiri vaikuttavat johtamiseen
- moka on lahja
- hyvä johtaja on kartalla missä mennään, ymmärrys mitä tehdään ja on valmius laittaa kädet saveen
- auktoriteetti ja kunnioitus on olemassa, ilman osoittamista on hyvällä johtajalla
- karismaattinen ja esimerkillinen johtaja
- kantaa vastuuta
- tasapaino asiajohtamisen ja tunnejohtamisen välillä
PauliinaMakela   (02.10.2018 16:21)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Jyvässeudun Yrittäjien hallitus kokoustaa livenä ja tarvittaessa virtuaalisesti. Kokouksiin kokoonnumme hallituksen jäsenten yrityksiin tai koteihin, 1x/v ravintolaan pitkälle päivälliselle.
Lisäksi on WhatsApp-ryhmät hallitukselle ja puheenjohtajille, salainen Fb-ryhmä ja yammer asioiden työstöön.
Hallituksen kokoukset valmistellaan ja pöytäkirjat käsitellään Googlen Drivessa. Tavoitteena päästä paperista eroon.

Tällä erää hallitus on kohtalaisen pieni ja jäsenet todella kiireisiä omien yritystensä kanssa, niin pj ja varapj tekevät ison osan valmisteluista, sekä multitaskaavat viestinnän ja verkostojen kanssa. Muuten mukaan pyritään saamaan omia jäseniä heidän intressiensä ja halujen sekä kerkeämisen mukaan. Jokaiselle löytyy kyllä tekemistä. Hallituksen kokouksissa keskustellaan paljon, ajoittain hyvinkin syväluotaavasti ja teemme keskustelujen päätteeksi melko yksimielisesti päätöksiä.
Tarkoituksena on jakaa tehtäviä ja vastuuta, myös edustuksellisissa tapahtumissa, arvoihin kuuluu ME YHDESSÄ mieluummin kuin MINÄ KÄRKENÄ.
Haasteena on saada uusia kasvoja mukaan, tapahtumiin muta ennenkaikkea hallitustyöskentelyyn.
PauliinaMakela   (02.10.2018 11:54)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen periaatteisiin kuuluu se, että toiminta on avointa kaikille ja mukaan pyritään saamaan uusia ihmisiä ja ideoita. Tämän vuoksi on ylhäältä päin annettu sääntö Leader-ryhmän halllituksen jäsenten vaihtuvuudesta: yhtäjaksoisesti hallituksen jäsenenä saa olla korkeintaan kuusi vuotta. Näin huolehditaan vaihtuvuudesta.

Hallitustyön johtaminen on tärkeä kysymys. Maaseutuverkosto tarjoaa tänä vuonna Leader-toimijoille koulutusta johtamisen eri teemoista. Lokakuussa on tulossa hallitustyön johtamisen moduuli ja marraskuussa verkostojohtamisen moduulikoulutus.
PauliinaMakela   (01.10.2018 17:34)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Lempäälän Yrittäjien hallitus työskentelee sekä kasvokkain että virtuaalisesti. Meillä on käytössä Ideahuone -tila Lempäälän keskustassa, jossa järjestämme kokouksia. Lisäksi WhatsApp-ryhmät hallitukselle ja puheenjohtajistolle, salainen Facebook-ryhmä lähinnä Facebook-sivun ylläpitoon, Trello ja Agendium-työtila sekä Dropbox. Puheenjohtaja jakaa tehtäviä sen mukaan, ken haluaa ja ehtii niitä hoitamaan. Jokaiselle löytyy jokin sopiva tehtävä. Osa haluaa järjestää tapahtumia, osa hoitaa jäsenasioita, osa viestintää jne. Keskustelemme paljon asioista ja teemme tarvittavia päätöksiä.
PauliinaMakela   (01.10.2018 17:33)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Hallituksiin jollain tavalla jo mukana olevia henkilöitä. Tehtävien jakoa, työryhmissä pohtien ja tehden, apua pyytäen. Näillä pääsee jo pitkälle.
PauliinaMakela   (01.10.2018 17:32)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Kahteen hallitukseen, joissa ollut, valittu porukkaa suosituksin, aina joku tuntee ja tietää. Sopu säilynyt. Arvomaailmat yhdistävät. Kun kaikille asiat tärkeitä, jopa sydämen asia, niin eri mielipiteitäkin kestetään, kun samaan suuntaan halutaan. Ihmisillä vaan erilaisia kommunikointityylejä ja tapoja.
PauliinaMakela   (01.10.2018 17:31)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Leader-ryhmässä meillä on tosi keskusteleva hallitus ja aina ollut hyvät puheenjohtajat. Siellä hallituspaikka on myös haluttu. Kokouksissa kannustetaan vilkkaaseen keskusteluun ja eri näkökantojen esille nostamiseen. Asukasyhdistyksessä taas hallituksessa on ollut samat henkilöt ties kuinka monta vuotta, koska uusia henkilöitä ei vain saada patistettua/innostettua toimintaan mukaan. Olen myös yhden harrastusseuran hallituksessa ja siellä on vasta ensimmäinen vuosi takana, joten jää nähtäväksi, miten siellä homma alkaa toimimaan.
PauliinaMakela   (01.10.2018 17:31)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Hyvä kysymys, aina se ei onnistu vaikka tekisi kaikki pilkulleen niin kuin aina ennenkin. Helpoin tilanne on jos ja kun hallituksessa on joukko samanmielisiä ja se kriitikko osaa tuoda asiansa oikein esille ja/tai muut hallituksen jäsenet haluavat ja osaavat ottaa kritiikin kehittämisenä. Samanmielisten ongelma kun on tietty pysähtyneisyys, toiminta ei kauheasti kehity mihinkään suuntaan jos ja kun kaikki vaan hymistelevät samanmielisinä.
Oma ihannetilanteeni on sellainen jossa hallituksen jäsenillä on jokaisella suht samanlainen näkemys siitä mitä teemme ja miksi. Ja suht samanlaiset motivaatiotkin.
PauliinaMakela   (01.10.2018 17:30)
  Reply