This is a free Purot.net wiki
  • View:

5. Vapaaehtoisten jaksamisesta huolehtiminen

Paikalliskehittämisen käsikirjan 5. kysymys: Vapaaehtoisten jaksamisesta huolehtiminen

Miten huolehditte vapaaehtoisten jaksamisesta?

Kiteytys kommenteista syksyllä 2018

Kiitos, kun osallistuit! ja Kiitos, kun olet mukana! ovat helposti unohtuvia lauseita. Vapaaehtoisia pitää muistaa kiittää, sillä se auttaa pitkälle. Antamalla vapaaehtoisille työnohjausta, vertaisuutta, koulutuksia, innostamista ja rohkaisua saadaan toiminta vapaaehtoisten avulla pitkään jatkuvaksi.

Monelle vapaaehtoiselle vapaaehtoistyö on merkityksellistä ja palkitsevaa. Otetaan uudet vapaaehtoiset avosylin vastaan ja pidetään yhdessä huolta jokaisen jaksamisesta.

Lue lisää kommentteja sivun Keskustelu & Ideoi -osiosta ja lisää oma kommenttisi, kiitos!

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Innovaatioleirillä ryhmässä 1. kerättyjä vastauksia:

- kiitos kannattaa sanoa, se helposti unohtuu
- "Kiitos, kun osallistuit!"
- "Kiitos, kun olet mukana!"
- huomiointi, esim. jätskille kirkkopuistoon, toinen on olemassa
- tuo merkityksellisyyden
- kiitos auttaa pitkälle
- vapaaehtoinen saa toiminnasta jotain irti, kuten kokemuksen
- työnohjaus, vertaisuus, koulutukset, innostaminen
PauliinaMakela   (02.10.2018 15:57)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Paikalliset toimintaryhmät eli Leader-ryhmät ovat yhdistyksiä ja yhdistyksen toiminnan sydän on hallitus. Hallituksen jäsenet tekevät valtavan arvokasta vapaaehtoistyötä edistämällä paikallisen strategian toteuttamista monin tavoin. Uskon, että työ itsessään on usein merkityksellistä ja palkitsevaa. Olen kuullut, että jaksamista auttaa porukan hyvä henki ja se, kun näkee työn tulokset erityisesti onnistuneiden hankkeiden muodossa. Jaksamisesta huolehtimista ovat myös hallituksen koulutukset, kehittämispäivät, opintomatkat ja joululounaat.
PauliinaMakela   (28.09.2018 18:02)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Lempäälän Yrittäjien toiminnassa kaikki ovat vapaaehtoisia. Mukana voi olla aktiivisena jäsenenä tulemalla mukaan tapahtumiin tai lähteä mukaan hallitustyöskentelyyn. Aina voi sanoa ei, jos tehtävä ei sovi tai haluaa pitää taukoa. Jäseniä on 500, aktiivisia on noin 60. Aktiivisille on oma WhatsApp-ryhmä, jossa tsempataan toisiamme. Uudet otetaan ilolla mukaan toimintaan ja perehdytetään. :D
PauliinaMakela   (28.09.2018 18:02)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Vapaaehtoistehtäviä on eri tasoisia mm. fyysinen jaksaminen huomioiden. Jäsenenä ja vapaaehtoisena olo ei sido vaan tarjoamme paljon hektiseen elämään sopivaa ns. Keikkavapaaehtoistyötä erilaisten tapahtumien, keräysten ja talkoiden muodossa.
Vapareiden selkeä ohjaaminen, perehdyttäminen ja riittävä resurssointi (varaa aina tuplat vapareita puolet eivät pääse tm.) auttavat jaksamaan jonka lisäksi "tj" jututtaa aktiivisesti tilaisuuksissa läsnäolevia ja mahdollistaa että kuormittavilta tuntuvista asiosta voi puhua jo ennen kuin niistä tulee varsinaisia ongelmia.
PauliinaMakela   (28.09.2018 18:02)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Tähän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota! Ehkä siten, että pyritään olemaan vaatimatta keneltäkään mitään, jotta kaikki olisi oikeasti vapaaehtoista. Asukasyhdistyksen kesken pyritään pitämään edes joulun alla kokous ravintolassa tai kahvilassa ja yhdistys maksaa.
PauliinaMakela   (28.09.2018 18:01)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Jaksaminen ei ole ongelma vaan motivaatio. Osallistujille osoitetaan tehtävien merkittävyys planeetan biosfäärin, tulevien sukupolvien ja oman hyvinvoinnin kannalta. Keinoissa on myös tulevaisuuden tilannekuvan luominen jossa fiat-valuutat eivät enää anna oikeuksia resursseihin vaan henkilön ja häntä edustavien ryhmien maine.
PauliinaMakela   (28.09.2018 18:01)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Porukkaa pitäisi vaan tarpeeksi olla. Ja vapaaehtoinenkin saa sanoa ei.
PauliinaMakela   (28.09.2018 18:00)
  Reply