This is a free Purot.net wiki

Channel


Show:
07.11.2022 Monday
PauliinaMakela edited the page 3-virtuaaliyhteison-yllapito
PauliinaMakela
PauliinaMakela edited the page 3-virtuaaliyhteison-yllapito

Kiteytys kommenteista syksyllä 2018

2-3 ylläpitäjää olisi hyvä minimimäärä tasapainoiselle ylläpidolle, jolloin vastuut ja tehtävät voidaan jakaa tasaisesti. Yhteinen työskentelytila, kuten salainen Facebook-ryhmä, ylläpidolliselle keskustelulle olisi hyvä luoda. Yhteisö tarvitsee kuvauksen ja säännöt, joiden mukaan ylläpitoa tehdään.

Uusi aika luo uusia tapoja tehdä työtä, mikä synnyttää puolestaan uusia ammatteja. Suomeen on syntynyt 2010-luvulla uusi ammattikunta, nettikätilöt ja Community Managerit eli yhteisömanagerit. Työnimike saattaa olla myös sosiaalisen median vastaava, somemanageri, verkkovastaava tai verkostofasilitaattori. Yhteisömanagerin ja nettikätilön työnimikkeet sekä toimenkuvat ovat vasta muotoutumassa. Kun yhteisö on syntymässä tai vasta ihan alkuvaiheessa, nettikätilö auttaa yhteisön "synnytystuskissa". Kun yhteisö on pystytetty ja toiminta vakiintunut, sitä luotsaa eteenpäin yhteisömanageri.

 

Lue lisää kommentteja sivun Keskustelu & Ideoi -osiosta ja lisää oma kommenttisi, kiitos!

PauliinaMakela edited the page etusivu
PauliinaMakela
PauliinaMakela edited the page etusivu

Läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Facebook-sivu

Kehitetään paikallisesti - yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

https://www.facebook.com/kehitetaanpaikallisesti

Facebook-ryhmä

Kehitetään paikallisesti

https://www.facebook.com/groups/kehitetaanpaikallisesti/

Wiki hyville käytänteille

https://paikalliskehittamisen-kasikirja.purot.net/

Twitter ja Instagram

Aihetunniste eli hashtag käytössä #kehitetäänpaikallisesti

Viestintädokumentti

http://bit.ly/kehitetaanpaikallisesti

Kuvia Sastamalan Ellivuoren innovaatioleiriltä 2.-3.10.2018 

https://docs.google.com/document/d/11QBoBWDyCi6S3ANMWRDVXN0BVrXcvalEYQDa-lYQnp4/edit?usp=sharing

Virtuaalileirit

1. virtuaalileiri 7.9.2018

- aineistot alla

2. virtuaalileiri 14.9.2018

- aineistot alla

 

Discuss & brainstorm