This is a free Purot.net wiki
  • View:

1. Miksi olet mukana = mikä saa liittymään yhteisöön?

Paikalliskehittämisen käsikirjan 1. kysymys: Miksi olet mukana?

Miksi olet lähtenyt mukaan oman yhteisösi toimintaan? Mikä yhteisön toiminnassa sinua motivoi, mitä hyötyjä saat, miten yhteisön toiminta tukee arvojasi?

Kiteytys kommenteista syksyllä 2018

Tarve kuulua johonkin, mahdollisuus vaikuttaa, kokea ja oppia uutta, kehittää itseänsä, ammatillinen hyöty, yhdessä tekeminen, yhteisöllinen tuottaminen sekä helppo lähteä mukaan olivat syitä liittyä yhteisöön.

Lue lisää kommentteja sivun Keskustelu & Ideoi -osiosta ja lisää oma kommenttisi, kiitos!

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Innovaatioleirillä ryhmässä 1. kerättyjä vastauksia:

- halu kehittää lajia harrastustoiminnassa
- pääsee samanhenkisten henkilöiden pariin
- verkostot
- tarve kuulua johonkin
- intohimo
- ammattillinen hyöty
- itsensä kehittäminen
- synergia = 1+1 = enemmän kuin 2
- oma tausta vaikuttaa, voin antaa ja saada
- taloudellinen hyöty
- kaveri pyysi, helppo lähteä mukaan
- vastuun ottaminen
- innovointi
PauliinaMakela   (02.10.2018 15:26)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Rakkaudesta lajiin 😁
Yhdistys- ja järjestötoimintaan on saanut eväät jo äidinmaidossa, ja olen toiminut erilaisissa järjestöissä lapsuudesta saakka. Ensin urheiluseura ja 4H sekä koulun oppilastoimikunta, sittemmin ammatilliset järjestöt ja nyt viimeisenä yrittäjäyhdistys.
Totuuden nimissä täytyy sanoa että välillä on tullut voimakkaasti mieleen että "tämä on nyt nähty", mutta joku sitä vaan saa jatkamaan, esim uusi pulmatilanne mikä kerääkin innostunutta, uutta porukkaa yhteen tekemään.
Ja perustena on varmaan se "tarve kuulua johonkin heimoon" 😉
PauliinaMakela   (02.10.2018 11:51)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:
Leader-ryhmään lähdin töihin. Asukasyhdistykseen ajauduin tavallaan työni kautta, kun kollega minusta vinkkasi yhdistyksen silloiselle hallitukselle. Urheiluseuraan lähdin, koska harrastin lajia ja meille tuli tilaisuus perustaa oma seura. Halusin ollasen alkutaipaleella tukena, koska yhdistysosaamista oli. Vanhempainyhdistykseen lähdin, koska lasteni asiat kiinnostavat. Kaikissa näissä taustalla lienee se oma motivaatio olla mukana vaikuttamassa asioihin. Tuolla vapaa-ajan yhdistyspuolella on vain väsymys iskenyt, koska aktiiveja on koko ajan vähemmän. Ja koska tekee jo työkseen yhdistystoimintaa, ei se vapaa-ajalla tunnu enää harrastukselta vaan "ilmaiselta" työltä. Mutta toisaalta sieltä saa ne ihmiset ympärilleen, joten en tiedä, maltanko siitä luopuakaan.
PauliinaMakela   (28.09.2018 17:33)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:
Ihan mielenkiinnosta mukana, kun sain Mäkelän Pauliinalta kutsun. Kaipaan yrittäjiä, joita en löydä työni parista. Onneksi yrittäjiä on löytynyt nyt lähipiiriin, he ispiroivat minua. Olen löytänyt ystäviä myös joogapiireistä. Kuulun aktiivisesti Business Tampereen Tampere Ambassador -verkostoon ja yhteisöön, joka koostuu kansainvälisistä vapaaehtoisista ihmisistä, jotka haluavat edistää Tampereen tarinaa. Olen ollut aktiivinen adoptiovanhempien verkostoissa yli 10v, nyt jäänyt pois Interpedian hallituksesta viime vuoden lopussa, mutta se verkosto on yhä tärkeä perhesyistä. Olen politiikassa mukana paikallis- ja aluetasolla. Olen intohimoinen verkostoituja, se on mulle luontevaa. Osa verkostoitusta perustuu vertaistukeen, osa ammatillisia, osa yhteinen intohimo tai auttamisen halu (vihreä politiikka, kehitysapu, kv-adoptiot), yhteinen arvomaailma jne. Olen viime vuodet verkostoitunut myös kulttuuritoimijoiden kanssa. Työni koskettaa korkeakoulutusta ja hankemaailmaa, viestintää, markkinointia, tapahtumien järjestämistä. Näiden alojen ihmisiä kaipaan myös verkostooni ja virtuaali- ja kasvokkain tapaavaan yhteisöön. Verkostoissa voi tavata myös monenikäisiä ja eri alojen ihmisiä, mikä on rikkaus. Varmaan verkostoissa ja yhteisöissä toimiminen on tärkeää, kun kokee, että voi vaikuttaa, niissä oppii aina uutta ja tutustuu uusiin ihmisiin. Toisaalta joku yhteisö voi tuntua kuin perheeltä, että siihen on hyvä kuulua vuodesta toiseen.
PauliinaMakela   (28.09.2018 17:32)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:
Olen mukana monissa erilaisissa yhteisöissä. Minua motivoi yhteistyö muiden kanssa, vaikuttaminen, verkostoituminen, vertaistuki ja yhdessätekeminen. Saan itselleni energiaa ja iloa, opin ja koen uutta sekä saan intoa, kun voin näyttää toisille uusia juttuja sekä pääsen vaikuttamaan ja kehittämään erilaisia asioita. Olen mukana niissä yhteisöissä, jotka jakavat samat arvot kanssani. Yhteisöni ovat yrityksiä (kuten Viestintä-Piritta Oy ja Yleisradio), yhdistyksiä (kuten Lempäälän Yrittäjät, Suomen Radio- ja TV-Selostajat ry, Suomen eOppimiskeskus ry, Suomen Yrittäjänaiset ry, Open Knowledge Foundation Finland ry, Pirkanmaan Yrittäjät ry, Tampereen kauppakamari, Hallitusammattilaiset, Hallituspartnerit) sekä erilaisia mm. tapahtumien ympärille syntyneitä virtuaaliyhteisöjä (CMADFI, SomeTime ja Mobililikesäkoulu).
PauliinaMakela   (28.09.2018 17:31)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:
Hei kaikille! Olen tapahtumatuottaja, ex-toiminnanjohtaja ja yhteisömanageri. Rooleja on monia, mutta ammatinkuva kietoutuu viestinnän, markkinoinnin ja tapahtumatuotannon ympärille. Olen mukana muutamissa yhteisöissä ja itse arvostan keskustelua eri taustoilta tulevien ihmisten kanssa (pitää omat ajatukset tuoreina), uuden oppimista, vertaistukea ja yhteistä ihmettelyä.
PauliinaMakela   (28.09.2018 17:30)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:
Yhteisesti tärkeäksi koetun asian työstäminen yhdessä. Erilaisten näkökulmien saaminen keskusteluun. Jatkumoa keskusteluun - ei jää vaan puhumiseksi, päästään joihinkin tekoihin toivon mukaan.
PauliinaMakela   (28.09.2018 17:27)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:
Olen mukana muutamissa yhteisöissä ja tärkeintä niihin liittymisen syinä ovat olleet tutustuminen saman henkisiin ihmisiin, uuden oppiminen, vertaistuki, yhdessä ideoiminen ja oman osaamisen jakaminen. Arvomaailmat kohtaavat saman henkisissä yhteisöissä eli ystävällisyys, halu auttaa, kunnioitus toisia kohtaan ja yrittämisen into.
PauliinaMakela   (28.09.2018 17:26)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:
Yhteisöllisyys on itselleni tärkeä arvo, kuuluminen tärkeänä osana yhteisöön - yhteenkuuluvuuden tunne ja oman itseni kokeminen tärkeäksi osaksi jotain kokonaisuutta. Aikuisena yhdistystoiminta on harrastusta, samanhenkisten ihmisten tapaamista, toisaalta verkostoitumista, kontaktien luomista.
Partio yhteisönä on aikuiselle edelleen harrastus, vaikka rooli muuttuu enemmän antavaksi osapuoleksi, kasvattajaksi ja elämysten tarjoajaksi, on edelleen myös itselle kokemusten ja elämysten saaminen tärkeää ja näiden osien on syytä tässä harrastuksessa ollakin tasapainossa jotta harrastusta jaksaa jatkaa.
Myös oman ammattiosaamisen toteuttaminen vapaammassa ja löyhemmässä ilmapiirissä kuin työelämässä onnistuu harrastustoiminnan parissa, ilman raha-aspektia myös soveltava toteuttaminen ja ei-niin-tiukat aikataulut antavat vapautta, mutta kokemusta kuitenkin karttuu.
PauliinaMakela   (28.09.2018 17:26)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:
Pienellä paikkakunnalla yhdistysten ja yritysten yhdessä tekeminen on erittäin tärkeää. Urheiluseuran matalan kynnyksen tapahtumilla pyrin aktivoimaan uusi perheitä mukaan osallistumaan. Halu pitää kylä elinvoimaisena on varmaan yhteinen tavoitteemme.
Yhdistystoiminnan myötä olen saanut uusia, eri-ikäisiä ystäviä. Lisäksi olen voinut kehittää itseäni osallistumalla yhdistyksen tarjoamiin koulutuksiin. Yhdistyksessä olen myös saanut "harrastaa" viestintää ja olen kehittynyt esim. mainosten ja tiedotteiden suunnittelijana.
PauliinaMakela   (28.09.2018 17:23)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:
Varmaan lähtenyt eri kuvioihin vähän eri ikäisenä eri motiivein. Nuorempana maailma oli mustavalkoisempi ja oli helpompi olla mukana jossain jonkun puolesta tai vastaan. Vanhempana henkilökohtainen motiivi on oppiminen. Kehittävään otteeseen on oltava tilaa, en oikeastaan mene lainkaan tilanteisiin, missä ei ole tilaa ideoida ja tehdä toisin. Tämä ei tarkoita, että kaikkea pitää koko ajan kehittää, mutta jotain.
PauliinaMakela   (28.09.2018 17:23)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:
Olen ollut mukana sellaisissa yhteisöissä, joiden toiminnan olen kokenut tärkeäksi. Esimerkiksi urheiluseuratoiminta, joka mahdollisti lasteni harrastamisen. Ilman vapaaehtoistoimintaa (ja talkoita) ei lapsille nuorille olisi mahdollista tarjota monipuolisia ja laadukkaita harrastusmahdollisuuksia.
Palkinto tulee yhdessä tekemisestä ja siitä, että joukko samanhenkisiä ihmisiä käärii hihat ja alkaa toteuttamaan asioita.
PauliinaMakela   (28.09.2018 17:22)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:
Yleisesti oman kiinnostukseni lähteä mukaan yhteisöön yleensä sytyttää aihepiiri ja halu osallistua jotenkin sen kehittämiseen tai oppia siitä lisää. Antoisat ihmissuhteet toimintaan osallistuessa lujittavat sitten halua jatkaa toimintaa. Minulla olisi tällä hetkellä yhteisön mentävä aukko omassa arjessani, mutta mietin tarkkaan viekö se enemmän energiaa kuin antaa.
PauliinaMakela   (28.09.2018 17:22)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:
Minä olen mukana monessa yhteisössä ja kaikissa on vähän erilaiset roolit. Esimerkiksi yrittäjänaistoiminnassa olen hallituksessa ja toimin tiedottajan roolissa, mutta mukaan lähdin puhtaasti verkostoitumismielessä.
Someyhteisöissä olen joissakin passiivinen seuraaja ja toisissa roolikseni on tullut aktivoija tai joskus jopa provokaattori. Kyläyhdistyksessä olen taas ollut pitkään aktiivisessa järjestäjän roolissa, mutta nyt harjoittelen rivijäsenenä olemista, kun asun kauempana.
Jatkuvasti huomaan haalivani uusia yhteisöjä verkostooni.
Hyötyjä ovat uudet verkostot sekä vanhojen kontaktien ylläpito ja ihan suoranainen bisneskin yritysyhteisöjen osalta.
Jokainen yhteisö, missä viihdyn pidempään, vastaa arvoiltaan hyvin pitkälti omiani. Avoimuus, ystävällisyys, yrittäjyys, tasa-arvo ja yhdessä tekeminen.
PauliinaMakela   (28.09.2018 17:21)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:
Olen kesän aika pohtinut paljonkin sitä mikä saa minut mukaan ja sitoutumaan. Mitä enemmän olen asiaa pohtinut sitä raadollisempi ja itsekkäämpi ne pohjimmaiset syyt ovat.
'Tutkimusmatkani' motivaation lähteisiin ja ylläpitäjiin alkoi melko tyypillisillä syillä: koen että minulla on annettavaa, voin edistää tärkeinä pitämiäni asioita, opin uutta.. Matkan varrella havaitsin, että ne luottamustehtävät ja yhteisöjen luotsamiset tuntuvat työltä, joista en saa ainakaan positiivista palautetta. Ajatuskulkuni on johtanut siihen, että olen tajunnut oman tekemiseni (ja sen tason) olevan riippuvainen siitä miten paljon saan siitä arvostusta ja/tai minkä verran se se vahvistaa omaa minäkuvaani positiivisessa mielessä.
PauliinaMakela   (28.09.2018 17:20)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:
Yrittäjäyhdistykseen kuuluminen on minulle luontaista, koska yrittäjyys leimaa ajatteluani ja persoonaani monin tavoin. Minua innostaa erityisesti mahdollisuus vaikuttaa ja kyky mahdollistaa uusia hienoja asioita. Saan myös kiksejä yhteisistä onnistumisista, jota porukan edustaminen luo minulle arvoa. Koen myös että yhteisömme opettaa minulle paljon asioita, oli sitten kyse erilaisista näkökulmista, ryhmänä onnistumisesta tai johtajuudesta vapaaehtoistoiminnassa. Koen erikoisen haastavana ja tärkeänä asiana juuri tuon viimeisen, eli miten luodaan yhteisöön dynamiikka jossa halutaan ja kyetään osallistua, ja kuinka tällaista tekemistä johdetaan ilman päsmäröintiä.
PauliinaMakela   (28.09.2018 17:20)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:
Omat elämäntilanteet ovat vaikuttaneet yhteisöissä toimimiseen. Lapsen mukana menin mukaan yleisurheilutoimintaan ensin ohjaajana ja myöhemmin myös johtokunnan jäsenenä. Tärkeää niiden vuosien aikana oli hyvä porukka ja tietysti myös vietetty aika lasten ja nuorten kanssa. Lapsen jättäessä harrastus ja aikuistuessa oma toimiminen myös jäi pikkuhiljaa pois. Hengessä elän edelleen mukana ja mahdollisesti joskus olen taas mukana. Tuleehan Lempäälään hieno, uusi kenttä!
Yrittäjänä toimin aikani tiloissa missä oli useampi saman alan tekijä. Vertaistuki ja kahviseura oli lähellä. Kun vaihdoin omiin tiloihin yksin, niin pian hakeuduin Lempäälän Yrittäjien tapahtumiin. Kiva nähdä mukavia, samanhenkisiä ihmisiä, vaihtaa ajatuksia ja tuntea että kuuluu johonkin tiimiin.
PauliinaMakela   (28.09.2018 17:19)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:
Minulla on Lempäälässä kolme eri yhteisöä, joissa toimin: Lempäälän Yrittäjät, Lempäälän Rotaryklubi ja Lempäälän Kokoomus. Liittymiseni näihin ryhmiin on johtunut kiinnostuksestani yhteisten asioiden hoitoon, mahdollisuuteen vaikuttaa oman elinympäristöni olosuhteisiin, verkostoitumiseen, uusien näkökulmien saamiseen...tärkeimpiä mainitakseni. Hyvässä porukassa toimiminen antaa uskomattomasti virtaa ja aina oppii itsekin uusia asioita. Yhteisöjen arvopohjat ovat minulle tärkeitä: yrittäjät ajavat yrittäjien asioita, Rotaryt toimivat hyväntekeväisyysasioissa ja Kokoomuus kuntalaisten asioita hoitavana yhteisönä. Kaikista näistä yhteisöistä olen löytänyt samanhenkisiä ihmisiä, vaikka en aina olisikaan kaikista asioista samaa mieltä.
PauliinaMakela   (28.09.2018 17:18)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:
Toimin monenlaisissa yhteisöissä valtakunnallisten järjestöjen vapaaehtoisena, paikallisyhdistysten hallituksista kuntapolitiikkaan. Kaikissa näissä yhteisöissä joissa toimin on vahvasti esillä pyrkimys kohti kansalaisyhteiskuntaa, yhteisöllistä vastuuta lähimmäisestä. Kaikissa näissä yhteisöissä on myös mahdollisuus oppia ja kokea jotain uutta, edetä johonkin suuntaan.
PauliinaMakela   (28.09.2018 17:18)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:
Yhteisöllinen tuottaminen ja verkostotuotannot ovat merkittävä osa työtäni. Ajanmukainen tekniikka kehittyvine sovelluksineen mahdollistaa jatkuvasti uusia tuotantojen toteutuksia. Niiden lisäarvona syntyvän osaamisen merkitys voimaantuu digitalisaation edetessä.
PauliinaMakela   (28.09.2018 17:18)
  Reply