This is a free Purot.net wiki
  • View:

7. Rahoitus

Paikalliskehittämisen käsikirjan 7. kysymys: Rahoitus

Miten rahoitatte yhteisönne toimintaa? Mistä olette saaneet tukia toimintanne toteuttamiseen?

Kiteytys kommenteista syksyllä 2018

Rahoitusvaihtoehtoina olivat STEA, varojen keruuta, Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa maaseutuohjelman kautta Leader-ryhmien toimintaa, jäsen- ja treenitmaksut sekä sponsorointi. Mahdollisuuksia olisi myös joukkorahoitukseen.

 

Lue lisää kommentteja sivun Keskustelu & Ideoi -osiosta ja lisää oma kommenttisi, kiitos!

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Joukkorahoituksesta ei taidettu Ellivuoressa puhua. Siinä on monia mahdollisuuksia: 1) rahoittaa pieniä paikallisia hankkeita, 2) hakea investointirahaa isompiin ja 3) täydentää ylhäältä-alas -rahaa.
pamaenpa   (11.10.2018 13:21)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Rahoitus tulee Lempäälän Yrittäjille https://www.facebook.com/lempaalanyri... jäsenmaksujen kautta sekä tapahtumiin tarvittaessa sponsoreilta.
PauliinaMakela   (28.09.2018 18:26)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Urheiluseura pyörii jäsen- ja treenimaksujen varassa sekä varusteiden myynnistä tapahtumissa saamme lisärahoitusta. Nyt myös saatiin varusteisiin rahoitusta teemahankkeesta. Muita tukia ei ole haettu.
PauliinaMakela   (28.09.2018 18:25)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Asukasyhdistyksemme saa jäsenmaksujen kautta vuosittain 1500-2500 euroa rahoitusta, lisäksi saamme kaupungilta yleisavustusta 500-1000 euroa ja lisäksi haemme joskus erillisrahoitusta tiettyihin tapahtumiin kaupungin lähidemokratiahallitukselta tai Leader-ryhmän Yhteisö Leader rahoituksen kautta.
PauliinaMakela   (28.09.2018 18:25)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Päivätyöni on Keski-Uudenmaan Yhdistysverkostossa, joka toimii lähes 100% STEA-rahoituksella. Pari prosenttia tulee jäsenmaksuista ja muista satunnaisista/projektikohtaisista avustuksista.

Vapaa-ajan ja luottamustehtäviin liittyvien yhteisöjen rahoitus on varsin kirjavaa. Edustuksellisey vaikuttamisyhteisöt rahoittavat toimintansa kokouspalkkioilla ja jäsenmaksuilla, lapsi- ja perhe ja vapaa-ajan yhdistykset lähinnä kuntien muutamien satasten kohde/avustuksilla, lahjoituksilla, jäsenmaksuilla ja tapahtumatuotoilla. Sote-järjestöjen osalta mietitään juuri nyt mahdollista palvelutuotantoa osana rahoitusta.
PauliinaMakela   (28.09.2018 18:25)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:
Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa maaseutuohjelman kautta Leader-ryhmien toimintaa. Leader-ryhmät myöntävät rahoitusta kehittämisstrategiansa mukaisiin hankkeisiin omalla alueellaan. Ohjelmakaudella 2014-2020 Leader-toiminnan julkinen rahoitus maaseutuohjelman kautta on yhteensä 300 miljoonaa euroa.
PauliinaMakela   (28.09.2018 18:24)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Rahoitusta ei ole haettu, koska tekijät pitää ensin löytää.
Olemme mallintaneet uuden rahoitusjärjestelmän kehittämällä dynaamista, 0-talouden joukkorahoitusta joka tulee korvaamaan nykyisen keskuspankkijärjestelmän. Ei ole mielekästä anoa rahaa korruptoituneelta järjestelmältä jos mielii olevan paras asiakkaittensa edunvalvoja kotimaassa, ulkomailla ja aina.
Kyseenalaistamme toiminnallamme siis kaikkien muidenkin järjestöjen mandaatin järjestää palveluita fiat-valuutoilla.
PauliinaMakela   (28.09.2018 18:24)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

STEA rahoittaa Hannu ja Kerttu ryn https://www.facebook.com/HannujaKerttury kohtaamispaikan toimintaa. Haimme tätä ratkaisua kolmessa eri rahoitushaussa koska koimme avustusrahoituskeskuksen olevan paras järjestön ja kansalaistoiminnan nopeasti muuttuvaan ja mukautuvaan toimintaan. Asiakastoimintaamme ovat keravalaiset keränneet ja lahjoittaneet omatoimisesti rahaa erilaisin tempauksin kuten konserteilla ja Purkutaide tapahtumassa. Sydäntä lämmittää, kun yhteisö kerää yhteisöllisyyttä tukevaan toimintaan varoja.
PauliinaMakela   (28.09.2018 18:23)
  Reply