This is a free Purot.net wiki
  • View:

12. Vuoropuhelu paikallisen yhteisön ja kunnan välillä

Paikalliskehittämisen käsikirjan 12. kysymys: Vuoropuhelu paikallisen yhteisön ja kunnan välillä

Millä eri tavoin olette edistäneet vuoropuhelua kuntalaisten ja hallinnon välillä?

Kiteytys kommenteista syksyllä 2018

Vuoropuhelua kuntalaisten ja hallinnon välillä on edistetty infotilaisuuksilla, suunnitteluihin osallistumalla, omilla strategisilla hankkeilla, yhteisillä asukastilaisuuksilla, yhteiskehittämisellä, kuntapäätöksiä seuraamalla, kokemusasiantuntijuudella sekä elinkeinopoliittisen työryhmän avulla.​​​

 

Lue lisää kommentteja sivun Keskustelu & Ideoi -osiosta ja lisää oma kommenttisi, kiitos!

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Facebook-ryhmästä kommentti:

Lempäälä on edelläkävijä elinkeinopolitiikassa ja haluaa edesauttaa uusien, innovatiivisten yrityshankkeiden kehittämistä ja sijoittumista kuntaan.

Lempäälässä on toiminut parin vuosikymmenen ajan ELPO-yhteistyöryhmä eli Lempäälän elinkeinopoliittinen työryhmä. Yhteistyöryhmän tehtävänä on mm. yrittäjien jatkuva kuuleminen ja yritysvaikutusten seuranta. Yhteistyöryhmä on neuvoa-antava ja tiedonkulkua edistävä elinkeinopoliittinen foorumi. Yhteistyöryhmä keskittyy toiminnassaan harvoihin, paikallisen elinkeinopolitiikan kannalta olennaisimpiin asioihin ja toimintoihin. Toiminnan rungon muodostavat jäljempänä esiteltävät perusaiheet, joita täydentävät ajankohtaiset muuttuvat keskustelu- ja kehittämisasiat. Puolet jäsenistä ovat kunnan edustajia eli kunnan luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita sekä puolet Lempäälän Yrittäjien edustajia.

Asioita käsitellään yhteistyöryhmän varsinaisissa kokouksissa joita kutsutaan koolle 2-3 kuukauden välein. Yhteistyöryhmä voi kokouksissaan keskittyä tiettyihin erityisteemoihin. Lisäksi yhteistyöryhmä voi jakaantua pienempiin asiakohtaisiin työryhmiin. Yhteistyöryhmän varsinaisille kokouksille asiat valmistelee kunnan elinkeinotoimen johtoryhmä ja esittelee Elinkeinojohtaja. Asiakohtaiset työryhmät voivat toimia itseohjautuvasti ja niiden toiminnassa korostetaan jäsenten panostusta keskusteluun ja sen valmisteluun.

Kokousten lisäksi järjestetään eri aiheisiin liittyviä seminaareja, tehdään vierailuja ja hyödynnetään muita toimintamuotoja, jotka toimivat pohjana paikallisen elinkeinopolitiikan innovatiiviselle kehittämiselle.

https://www.lempaalankehitys.fi/lempa...
PauliinaMakela   (01.10.2018 18:05)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Seuratoiminnassa yhteys kuntaan toimi/toimii edelleen hallituksen kautta. Palautekyselyissä ilmenneistä epäkohdista, jotka monesti liittyivät harrastusolosuhteisiin, meni tietoa ja korjauspyyntöjä kuntaan. Onneksi monen vuoden odotus tuo viimein parin vuoden päästä Lempäälään uuden yleisurheilukentän!
PauliinaMakela   (01.10.2018 18:05)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

- Yhdistysverkoston edustajana toimin mm. kuntien lape- ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmissä.
-Yhteiset asukastilaisuudet ja yhteiskehittäminen. Kun kutsujana on sekä yhdistys että kunta, tavoitetaan ihan eri ryhmiä kuin siten että olisi yksin järjestäjänä
-Tarjoamme kokemusasiantuntijuutta kunnan virkamiehille mm. päätösten valmistelutyöhön ja ennakkovaikutusten arviointiin
-Pyrimme kirjoittamaan ja näkymään kuntien asukas/tiedotuslehdissä
-Seuraamme systeemaattisesti kuntapäätöksiä ja esityslistoja, jotta osaamme reagoida ajoissa
-Etsimme winwin-tilan kun haluamme jotain virkamiehiltä ;)
PauliinaMakela   (01.10.2018 18:04)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Leader-ryhmänä olemme osallistuneet mm. Raahen kaupungin lähidemokratiahallituksen suunnitteluun. Leader-ryhmällä on myös ollut omia strategisia hankkeita, joissa on viety eri kuntien lähidemokratiakäytänteitä eteenpäin.
PauliinaMakela   (01.10.2018 18:04)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Asukasyhdistyksestä olemme aika aktiivisesti yhteydessä kaupunkiin aina, kun esille nousee sitä vaativia asioita. Olemme mm. pyytäneet infotilaisuuden alueen yläkoulun tilanteesta ja sen saimmekin aika nopealla aikataululla. Vaikeutena on aina aluksi löytää ne oikeat yhdyshenkilöt isosta kaupunkiorganisaatiosta.
PauliinaMakela   (01.10.2018 18:04)
  Reply