This is a free Purot.net wiki
  • View:

15. Vaikuttavuuden mittaaminen

Paikalliskehittämisen käsikirjan 15. kysymys: Vaikuttavuuden mittaaminen

Kuinka mittaatte toimintanne vaikuttavuutta?

Kiteytys kommenteista syksyllä 2018

Toiminnan vaikuttavuuden mittaaminen koetaan haastavaksi. Useampi sitä miettii ja harkitsee. Tuloksia on helpompi mitata kuin varsinaista vaikuttavuutta. Voidaan mitata jäsen- ja harrastajamääriä, tapahtumiin osallistujia sekä viestinnän tavoittavuutta, kattavuutta ja sitoutuneisuutta.

 

Lue lisää kommentteja sivun Keskustelu & Ideoi -osiosta ja lisää oma kommenttisi, kiitos!

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Facebook-ryhmästä kommentti:

Eipä juuri mitenkään tällä hetkellä. Lähinnä kerätään toimintakertomuksen omaisesti lukuja/tilastoja.
Tähän olisi mukava saada jtn kättä pidempää, kevyehkö kenttä mittaristo.
PauliinaMakela   (02.10.2018 11:55)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Ikuisuuskysymys. Vaikuttavuuden osoittaminen on todella tärkeää, kun toiminnassa on mukana julkista rahaa. Ongelma on, kun vaikutukset näkyvät viiveellä ja monia erityisesti sosiaalisia vaikutuksia on vaikea mitata.

Yhteisölähtöisessä paikallisessa kehittämisessä vaikuttavuutta mitataan suhteessa paikallisessa kehittämisstrategiassa asetettuihin tavoitteisiin, kuten aiemmassa kommentissa kirjoitettiin.

Leader Liiveri kehittää parhaillaan vaikutavuusviestintää ja esimerkistä voivat muutkin paikalliskehittäjät ottaa oppia.

https://www.facebook.com/Seinäjoen-S...
PauliinaMakela   (01.10.2018 18:24)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Urheilussa helpoimpina mittareina on varmasti harrastajamäärät ja vielä tärkeimpänä valmennettavien määrä. Mitä vanhemmista valmennettavista kyse, sen parempi. Silloin olisi urheilijan polku onnistunut nuorisourheilijasta aikuisurheilijaan asti. Lajiliitolta tulee tiettyjä mittareita, joissa lasketaan pisteitä tai toiminnan laatua. Kun seura lähtee tavoittelemaan jotakin sertifikaattia, parantamaan strategiaa tai haluaa järjestää isot kisat, samalla halutaan olla vaikuttava, innostava ja houkuttava toimija.
PauliinaMakela   (01.10.2018 18:23)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Hyvä kysymys. Ja vaikea asia. Valitettavan usein mitataan vaan suoritteita, osallistujia tai heidän mielipioteitään. Lähinpänä vaikuttavuuden mittareita on tainnut olla MLL:n paikallisyhdistyksessä tekemämme kävijöille kohdennettu kysely, jossa kysymykset olivat muotoiltu tyyliin Onko käynneillä ollut positiivista vaikutusta siihen ja siihen?

Leipätyössäni pyrin laatimaan kyselyn toiminnan käynnistyessä ja päätyttyä, jotta voi vertailla kehitystä lähtötilanteeseen. Mutta ongelmana siinäkin on se, että on vaikea tunnistaa onko juuri se meidän toiminta aiheuttanut halutun vaikutuksen...
PauliinaMakela   (01.10.2018 18:22)
  Reply

Facebook-ryhmästä kommentti:

Asukasyhdistys ja urheiluseura toiminnoissa emme mittaa vaikuttavuuttamme mitenkään. Leader-ryhmänä sitä mitataan erilaisten strategian mittareiden avulla sekä laadullisesti pohtimalla aina vuosiraportoinnin yhteydessä vaikuttavuutta. Lähitulevaisuudessa olisi tarkoitus tehdä asiakaskyselyä myös. Tuloksia on helpompi mitata kuin varsinaista vaikuttavuutta.
PauliinaMakela   (01.10.2018 18:22)
  Reply