This is a free Purot.net wiki

Changes


Show: |   
28.09.2018
  1. Miksi olet mukana = mikä saa liittymään yhteisöön? Facebook-ryhmästä kommentti: Yhteisesti tärkeäksi koetun asian työstäminen yhdessä. Erilaisten näkökulmien saaminen keskusteluun. Jatkumoa keskusteluu (more...) PauliinaMakela 28.09.2018 17:27
  1. Miksi olet mukana = mikä saa liittymään yhteisöön? Facebook-ryhmästä kommentti: Olen mukana muutamissa yhteisöissä ja tärkeintä niihin liittymisen syinä ovat olleet tutustuminen saman henkisiin ihmisii (more...) PauliinaMakela 28.09.2018 17:26
  1. Miksi olet mukana = mikä saa liittymään yhteisöön? Facebook-ryhmästä kommentti: Yhteisöllisyys on itselleni tärkeä arvo, kuuluminen tärkeänä osana yhteisöön - yhteenkuuluvuuden tunne ja oman itseni kok (more...) PauliinaMakela 28.09.2018 17:26
  1. Miksi olet mukana = mikä saa liittymään yhteisöön? edited PauliinaMakela 28.09.2018 17:25
  1. Miksi olet mukana = mikä saa liittymään yhteisöön? edited PauliinaMakela 28.09.2018 17:25
  1. Miksi olet mukana = mikä saa liittymään yhteisöön? edited PauliinaMakela 28.09.2018 17:24
  1. Miksi olet mukana = mikä saa liittymään yhteisöön? edited PauliinaMakela 28.09.2018 17:24
  1. Miksi olet mukana = mikä saa liittymään yhteisöön? Facebook-ryhmästä kommentti: Pienellä paikkakunnalla yhdistysten ja yritysten yhdessä tekeminen on erittäin tärkeää. Urheiluseuran matalan kynnyksen t (more...) PauliinaMakela 28.09.2018 17:23
  1. Miksi olet mukana = mikä saa liittymään yhteisöön? Facebook-ryhmästä kommentti: Varmaan lähtenyt eri kuvioihin vähän eri ikäisenä eri motiivein. Nuorempana maailma oli mustavalkoisempi ja oli helpompi (more...) PauliinaMakela 28.09.2018 17:23
  1. Miksi olet mukana = mikä saa liittymään yhteisöön? Facebook-ryhmästä kommentti: Olen ollut mukana sellaisissa yhteisöissä, joiden toiminnan olen kokenut tärkeäksi. Esimerkiksi urheiluseuratoiminta, jok (more...) PauliinaMakela 28.09.2018 17:22
  1. Miksi olet mukana = mikä saa liittymään yhteisöön? Facebook-ryhmästä kommentti: Yleisesti oman kiinnostukseni lähteä mukaan yhteisöön yleensä sytyttää aihepiiri ja halu osallistua jotenkin sen kehittäm (more...) PauliinaMakela 28.09.2018 17:22
  1. Miksi olet mukana = mikä saa liittymään yhteisöön? Facebook-ryhmästä kommentti: Minä olen mukana monessa yhteisössä ja kaikissa on vähän erilaiset roolit. Esimerkiksi yrittäjänaistoiminnassa olen halli (more...) PauliinaMakela 28.09.2018 17:21
  1. Miksi olet mukana = mikä saa liittymään yhteisöön? Facebook-ryhmästä kommentti: Olen kesän aika pohtinut paljonkin sitä mikä saa minut mukaan ja sitoutumaan. Mitä enemmän olen asiaa pohtinut sitä raado (more...) PauliinaMakela 28.09.2018 17:20
  1. Miksi olet mukana = mikä saa liittymään yhteisöön? Facebook-ryhmästä kommentti: Yrittäjäyhdistykseen kuuluminen on minulle luontaista, koska yrittäjyys leimaa ajatteluani ja persoonaani monin tavoin. M (more...) PauliinaMakela 28.09.2018 17:20
  1. Miksi olet mukana = mikä saa liittymään yhteisöön? Facebook-ryhmästä kommentti: Omat elämäntilanteet ovat vaikuttaneet yhteisöissä toimimiseen. Lapsen mukana menin mukaan yleisurheilutoimintaan ensin o (more...) PauliinaMakela 28.09.2018 17:19
  1. Miksi olet mukana = mikä saa liittymään yhteisöön? Facebook-ryhmästä kommentti: Minulla on Lempäälässä kolme eri yhteisöä, joissa toimin: Lempäälän Yrittäjät, Lempäälän Rotaryklubi ja Lempäälän Kokoomu (more...) PauliinaMakela 28.09.2018 17:18
  1. Miksi olet mukana = mikä saa liittymään yhteisöön? Facebook-ryhmästä kommentti: Toimin monenlaisissa yhteisöissä valtakunnallisten järjestöjen vapaaehtoisena, paikallisyhdistysten hallituksista kuntapo (more...) PauliinaMakela 28.09.2018 17:18
  1. Miksi olet mukana = mikä saa liittymään yhteisöön? Facebook-ryhmästä kommentti: Yhteisöllinen tuottaminen ja verkostotuotannot ovat merkittävä osa työtäni. Ajanmukainen tekniikka kehittyvine sovelluks (more...) PauliinaMakela 28.09.2018 17:18
  15. Vaikuttavuuden mittaaminen edited PauliinaMakela 28.09.2018 17:16
  14. Aktiivisten palkitseminen edited PauliinaMakela 28.09.2018 17:16
  13. Yhteistyö muiden yhteisöjen kanssa edited PauliinaMakela 28.09.2018 17:16
  12. Vuoropuhelu paikallisen yhteisön ja kunnan välillä edited PauliinaMakela 28.09.2018 17:16
  11. Viestintä edited PauliinaMakela 28.09.2018 17:15
  10. Hyvät johtamisen käytännöt edited PauliinaMakela 28.09.2018 17:15
  15. Vaikuttavuuden mittaaminen edited PauliinaMakela 28.09.2018 17:14
  14. Aktiivisten palkitseminen edited PauliinaMakela 28.09.2018 17:14
  13. Yhteistyö muiden yhteisöjen kanssa edited PauliinaMakela 28.09.2018 17:14
  12. Vuoropuhelu paikallisen yhteisön ja kunnan välillä edited PauliinaMakela 28.09.2018 17:13
  11. Viestintä edited PauliinaMakela 28.09.2018 17:13
  1. Miksi olet mukana = mikä saa liittymään yhteisöön? Asukasyhdistystoiminnassa minua motivoi se, että pääsen aidosti mukaan kehittämään omaa ja perheeni elinympäristöä. anonymous 28.09.2018 16:43

Discuss & brainstorm