This is a free Purot.net wiki

Changes


Show: |   
28.09.2018
  10. Hyvät johtamisen käytännöt edited PauliinaMakela 28.09.2018 16:43
  9. Yhteisön organisoituminen edited PauliinaMakela 28.09.2018 16:39
  8. Toimitilaratkaisut edited PauliinaMakela 28.09.2018 16:38
  7. Rahoitus edited PauliinaMakela 28.09.2018 16:38
  7. Rahoitus edited PauliinaMakela 28.09.2018 16:37
  6. Osallistaminen edited PauliinaMakela 28.09.2018 16:37
  5. Vapaaehtoisten jaksamisesta huolehtiminen edited PauliinaMakela 28.09.2018 16:37
  4. Vapaaehtoiset mukaan edited PauliinaMakela 28.09.2018 16:36
  3. Virtuaaliyhteisön ylläpito = ylläpitäjät, yhteisömanageri edited PauliinaMakela 28.09.2018 16:36
  1. Miksi olet mukana = mikä saa liittymään yhteisöön? edited PauliinaMakela 28.09.2018 16:35
  2. Virtuaaliyhteisön alusta edited PauliinaMakela 28.09.2018 16:35
  1. Miksi olet mukana = mikä saa liittymään yhteisöön? edited PauliinaMakela 28.09.2018 16:34
  15. Vaikuttavuuden mittaaminen added PauliinaMakela 28.09.2018 16:33
  14. Aktiivisten palkitseminen added PauliinaMakela 28.09.2018 16:33
  13. Yhteistyö muiden yhteisöjen kanssa added PauliinaMakela 28.09.2018 16:33
  12. Vuoropuhelu paikallisen yhteisön ja kunnan välillä added PauliinaMakela 28.09.2018 16:32
  11. Viestintä added PauliinaMakela 28.09.2018 16:32
  10. Hyvät johtamisen käytännöt added PauliinaMakela 28.09.2018 16:32
  9. Yhteisön organisoituminen added PauliinaMakela 28.09.2018 16:31
  8. Toimitilaratkaisut added PauliinaMakela 28.09.2018 16:31
  7. Rahoitus added PauliinaMakela 28.09.2018 16:31
  6. Osallistaminen edited PauliinaMakela 28.09.2018 16:31
  6. Osallistaminen edited PauliinaMakela 28.09.2018 16:30
  6. Osallistaminen added PauliinaMakela 28.09.2018 16:29
  5. Vapaaehtoisten jaksamisesta huolehtiminen added PauliinaMakela 28.09.2018 16:29
  4. Vapaaehtoiset mukaan added PauliinaMakela 28.09.2018 16:29
  3. Virtuaaliyhteisön ylläpito = ylläpitäjät, yhteisömanageri added PauliinaMakela 28.09.2018 16:29
  2. Virtuaaliyhteisön alusta added PauliinaMakela 28.09.2018 16:28
  1. Miksi olet mukana = mikä saa liittymään yhteisöön? added PauliinaMakela 28.09.2018 16:28
  Etusivu edited PauliinaMakela 28.09.2018 16:25

Discuss & brainstorm