This is a free Purot.net wiki

Changes


Show: |   
01.10.2018
  13. Yhteistyö muiden yhteisöjen kanssa Facebook-ryhmästä kommentti: Yleisurheilussa olemme saaneet vapaaehtoisia tapahtumiin yli seura-ja lajirajojen, sama tietysti myös toisinpäin. PauliinaMakela 01.10.2018 18:10
  13. Yhteistyö muiden yhteisöjen kanssa Facebook-ryhmästä kommentti: -Leipätyössäni eri yhdistysten ja yhteisöjen kanssa järjestettävät yhteiset koulutukset, vierailut toisten yhteisöjen ti (more...) PauliinaMakela 01.10.2018 18:10
  13. Yhteistyö muiden yhteisöjen kanssa Facebook-ryhmästä kommentti: Asukasyhdistyksessä olemme esim. ostaneet alueellemme urheilukerhon urheiluseuralta. Aiemmin järjestimme myös joka syksy (more...) PauliinaMakela 01.10.2018 18:09
  12. Vuoropuhelu paikallisen yhteisön ja kunnan välillä edited PauliinaMakela 01.10.2018 18:07
  12. Vuoropuhelu paikallisen yhteisön ja kunnan välillä edited PauliinaMakela 01.10.2018 18:05
  12. Vuoropuhelu paikallisen yhteisön ja kunnan välillä Facebook-ryhmästä kommentti: Lempäälä on edelläkävijä elinkeinopolitiikassa ja haluaa edesauttaa uusien, innovatiivisten yrityshankkeiden kehittämist (more...) PauliinaMakela 01.10.2018 18:05
  12. Vuoropuhelu paikallisen yhteisön ja kunnan välillä Facebook-ryhmästä kommentti: Seuratoiminnassa yhteys kuntaan toimi/toimii edelleen hallituksen kautta. Palautekyselyissä ilmenneistä epäkohdista, jot (more...) PauliinaMakela 01.10.2018 18:05
  12. Vuoropuhelu paikallisen yhteisön ja kunnan välillä Facebook-ryhmästä kommentti: - Yhdistysverkoston edustajana toimin mm. kuntien lape- ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmissä. -Yhteiset asukastilaisu (more...) PauliinaMakela 01.10.2018 18:04
  12. Vuoropuhelu paikallisen yhteisön ja kunnan välillä Facebook-ryhmästä kommentti: Leader-ryhmänä olemme osallistuneet mm. Raahen kaupungin lähidemokratiahallituksen suunnitteluun. Leader-ryhmällä on myö (more...) PauliinaMakela 01.10.2018 18:04
  12. Vuoropuhelu paikallisen yhteisön ja kunnan välillä Facebook-ryhmästä kommentti: Asukasyhdistyksestä olemme aika aktiivisesti yhteydessä kaupunkiin aina, kun esille nousee sitä vaativia asioita. Olemme (more...) PauliinaMakela 01.10.2018 18:04
  11. Viestintä edited PauliinaMakela 01.10.2018 17:48
  11. Viestintä edited PauliinaMakela 01.10.2018 17:47
  11. Viestintä Facebook-ryhmästä kommentti: Asukasyhdistyksessä meillä on käytössä fb-sivu. Nettisivuille ei ole nähty tarvetta. Lisäksi kerran vuodessa lähtee pape (more...) PauliinaMakela 01.10.2018 17:46
  11. Viestintä Facebook-ryhmästä kommentti: Sähköposti, suljettu fb-ryhmä, perinteinen kirje, whatsapp, puhelin, nettisivujen jäsensivut. Riippuu yhdistyksestä, ole (more...) PauliinaMakela 01.10.2018 17:45
  11. Viestintä Facebook-ryhmästä kommentti: Lempäälän Yrittäjät -yhdistyksen toiminnassa olen mukana varapuheenjohtajajana ja viestintävastaavana. Olen koonnut meid (more...) PauliinaMakela 01.10.2018 17:45
  11. Viestintä Facebook-ryhmästä kommentti: Edelliseen kommenttiin liittyen: Pitää paikkansa, että Facebook-ryhmässä tarvitaan henkilöä tai henkilöitä aktivoimaan (more...) PauliinaMakela 01.10.2018 17:41
  11. Viestintä Facebook-ryhmästä kommentti: Pohdin paikalliskehittäjien valtakunnallisen verkoston näkökulmasta. Leader/maaseutu-viestijöillä sisäinen viestintä on (more...) PauliinaMakela 01.10.2018 17:40
  11. Viestintä Facebook-ryhmästä kommentti: Nämä edellisessä kommentissa mainitut plus tietysti muksujen kanssa töitä tehdessä ihan face-to-face ja puhelin on kovas (more...) PauliinaMakela 01.10.2018 17:39
  11. Viestintä Facebook-ryhmästä kommentti: Some-kanavat. Facebook tapahtumia ja uutisia, Instagram fiiliskuvia. Uutena tiedottajana olen pyrkinyt aktivoimaan Leade (more...) PauliinaMakela 01.10.2018 17:38
  10. Hyvät johtamisen käytännöt edited PauliinaMakela 01.10.2018 17:36
  10. Hyvät johtamisen käytännöt edited PauliinaMakela 01.10.2018 17:35
  10. Hyvät johtamisen käytännöt Facebook-ryhmästä kommentti: Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen periaatteisiin kuuluu se, että toiminta on avointa kaikille ja mukaan pyritään (more...) PauliinaMakela 01.10.2018 17:34
  10. Hyvät johtamisen käytännöt Facebook-ryhmästä kommentti: Lempäälän Yrittäjien hallitus työskentelee sekä kasvokkain että virtuaalisesti. Meillä on käytössä Ideahuone -tila Lempä (more...) PauliinaMakela 01.10.2018 17:33
  10. Hyvät johtamisen käytännöt Facebook-ryhmästä kommentti: Hallituksiin jollain tavalla jo mukana olevia henkilöitä. Tehtävien jakoa, työryhmissä pohtien ja tehden, apua pyytäen. (more...) PauliinaMakela 01.10.2018 17:32
  10. Hyvät johtamisen käytännöt Facebook-ryhmästä kommentti: Kahteen hallitukseen, joissa ollut, valittu porukkaa suosituksin, aina joku tuntee ja tietää. Sopu säilynyt. Arvomaailma (more...) PauliinaMakela 01.10.2018 17:31
  10. Hyvät johtamisen käytännöt Facebook-ryhmästä kommentti: Leader-ryhmässä meillä on tosi keskusteleva hallitus ja aina ollut hyvät puheenjohtajat. Siellä hallituspaikka on myös h (more...) PauliinaMakela 01.10.2018 17:31
  10. Hyvät johtamisen käytännöt Facebook-ryhmästä kommentti: Hyvä kysymys, aina se ei onnistu vaikka tekisi kaikki pilkulleen niin kuin aina ennenkin. Helpoin tilanne on jos ja kun (more...) PauliinaMakela 01.10.2018 17:30
  Purot.net esittelysivu edited PauliinaMakela 01.10.2018 17:22
  Purot.net esittelysivu edited PauliinaMakela 01.10.2018 17:22
  Purot.net esittelysivu edited PauliinaMakela 01.10.2018 17:22

Discuss & brainstorm