This is a free Purot.net wiki

Changes


Show: |   
30.10.2018
  Wikin tilastoja edited PauliinaMakela 30.10.2018 18:47
  Wikin tilastoja edited PauliinaMakela 30.10.2018 18:47
  Wikin tilastoja edited PauliinaMakela 30.10.2018 18:47
  Wikin tilastoja edited PauliinaMakela 30.10.2018 18:47
  Wikin tilastoja edited PauliinaMakela 30.10.2018 18:47
  Wikin tilastoja edited PauliinaMakela 30.10.2018 18:47
  Wikin tilastoja added PauliinaMakela 30.10.2018 18:46
  15. Vaikuttavuuden mittaaminen edited PauliinaMakela 30.10.2018 18:43
  14. Aktiivisten palkitseminen edited PauliinaMakela 30.10.2018 18:41
  14. Aktiivisten palkitseminen edited PauliinaMakela 30.10.2018 18:40
  13. Yhteistyö muiden yhteisöjen kanssa edited PauliinaMakela 30.10.2018 18:38
  13. Yhteistyö muiden yhteisöjen kanssa edited PauliinaMakela 30.10.2018 18:37
  12. Vuoropuhelu paikallisen yhteisön ja kunnan välillä edited PauliinaMakela 30.10.2018 18:36
  11. Viestintä edited PauliinaMakela 30.10.2018 18:32
  11. Viestintä edited PauliinaMakela 30.10.2018 18:27
  10. Hyvät johtamisen käytännöt edited PauliinaMakela 30.10.2018 18:24
  9. Yhteisön organisoituminen edited PauliinaMakela 30.10.2018 18:19
  8. Toimitilaratkaisut edited PauliinaMakela 30.10.2018 18:16
  7. Rahoitus edited PauliinaMakela 30.10.2018 18:14
  6. Osallistaminen edited PauliinaMakela 30.10.2018 18:12
  5. Vapaaehtoisten jaksamisesta huolehtiminen edited PauliinaMakela 30.10.2018 12:03
  4. Vapaaehtoiset mukaan edited PauliinaMakela 30.10.2018 12:00
  3. Virtuaaliyhteisön ylläpito = ylläpitäjät, yhteisömanageri edited PauliinaMakela 30.10.2018 11:44
  3. Virtuaaliyhteisön ylläpito = ylläpitäjät, yhteisömanageri edited PauliinaMakela 30.10.2018 11:41
  12. Vuoropuhelu paikallisen yhteisön ja kunnan välillä edited PauliinaMakela 30.10.2018 11:36
  11. Viestintä edited PauliinaMakela 30.10.2018 11:35
  10. Hyvät johtamisen käytännöt edited PauliinaMakela 30.10.2018 11:33
  9. Yhteisön organisoituminen edited PauliinaMakela 30.10.2018 11:33
  8. Toimitilaratkaisut edited PauliinaMakela 30.10.2018 11:33
  7. Rahoitus edited PauliinaMakela 30.10.2018 11:32

Discuss & brainstorm